ФЭНДОМ


Список книг обмінного фонду Народної бібліотекиПравить

  • Суїменко,Євген Іванович. Соціальна інженерія [Текст] : експерим. курс лекцій : навч. посіб. / Є. І. Суіменко ; НАН України, Ін-т соціології, Вища шк. соціології. - К. : [б. в.], 2011. - 224 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-02-5936-2
  • Донець, Георгій Панасович. Екстремальні задачі на комбінаторних конфігураціях [Текст] : монографія / Г. П. Донець, Л. М. Колєчкіна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. - 310 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 281-309. - ISBN 978-966-184-133-7
  • Антоняк, Олег. Збірник тестових завдань з курсу "Фізика" [Текст] : для студ. природн. спец. вищ. навч. закл. / Олег Антоняк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Каф. заг. фізики. - Л. : Євросвіт, 2011. - 88 с. - ISBN 978-966-8364-66-2

Обнаружено использование расширения AdBlock.


Викия — это свободный ресурс, который существует и развивается за счёт рекламы. Для блокирующих рекламу пользователей мы предоставляем модифицированную версию сайта.

Викия не будет доступна для последующих модификаций. Если вы желаете продолжать работать со страницей, то, пожалуйста, отключите расширение для блокировки рекламы.

Также на ФЭНДОМЕ

Случайная вики